loading

2022.10.30 – 31 NIEDZIELA ZWYKŁA

Każda niedziela przypomina nam o zmartwychwstaniu Jezusa. O tym wydarzeniu, które rozpoczęło nowy porządek świata. Które otworzyło nam na nowo bezpośredni dostęp do Boga. Które dało możliwość nowego życia w Chrystusie. Autor Księgi Mądrości zapewnia, że każdy z nas jest przez Boga chciany i umiłowany. Święty Paweł przypomina o naszej wielkiej godności dzieci Bożych. Zacheusz z Ewangelii wstaje i zaczyna rozmawiać z Jezusem bez lęku. Wszystko dzisiaj pokazuje nam, że w Bogu jest życie, dobro i piękno, a my mamy do Niego otwartą drogę.

jest