loading

2022.10.31 – Poniedziałek 31 tygodnia zwykłego

Kończy się miesiąc misyjny i różańcowy, ale nie kończy się chrzcielne zobowiązanie do bycia uczniem – misjonarzem. Do dawania świadectwa, budowania Kościoła, do modlitwy za misje i misjonarzy, do formacji, animacji i współpracy misyjnej. Święty Paweł wzywa nas dzisiaj, by mieć na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Kościół nie kończy się w mojej parafii, ani nawet w moim mieście czy kraju. Mamy na świecie miliardy braci i sióstr. Pamiętajmy o tym nie tylko w październiku.