loading

2022.11.01 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Radujemy się dzisiaj, czcząc w jednej uroczystości zasługi wszystkich świętych: tych znanych z imienia i oficjalnie beatyfikowanych czy kanonizowanych, a także tych anonimowych i pozostających nieznanymi dla świata. Wszyscy oni cieszą się nieśmiertelnym życiem oraz niebiańską chwałą. Ich uroczyste wspomnienie przypomina też tę podstawową prawdę naszej wiary, która mówi, że każdy człowiek ma przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Święci, którzy zajęli już swoje miejsca przy Bogu, są dla nas dowodem na to, że świętość jest możliwa do osiągnięcia także dla każdej i każdego z nas. Dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników – czyli świętych obcowaniu otrzymujemy też nieodzowną pomoc w codziennym dążeniu do celu, jakim jest uczta w niebieskiej ojczyźnie, której zapowiedzią jest każda uczta eucharystyczna.