loading

2022.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – DRUGA MSZA

Stając dzisiaj przy mogiłach naszych bliskich zmarłych uświadamiamy sobie nie tylko kruchość ludzkiego życia, ale także jego wartość w oczach Boga: Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne (por. J 3, 16). Dlatego myśląc o tych, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce do wiecznej ojczyzny, zanosimy w ich intencji błagalne modlitwy, by Chrystus, który nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, zmiłował się nad wszystkimi wiernymi zmarłymi i dał im udział w radości życia wiecznego (por. kolekta). Ufamy mocno, że Ten, który kiedyś przez sakrament chrztu oczyścił ich z grzechu pierworodnego, teraz obmyje ich z grzechów popełnionych z ludzkiej ułomności i hojnie obdarzy pełnym przebaczeniem (por. modlitwa nad darami).