loading

2022.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – PIERWSZA MSZA

W dniu dzisiejszym wspominamy wszystkich wiernych zmarłych – zwłaszcza bliskich naszemu sercu. Z wiarą w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią zanosimy za nich modlitwę. Ta modlitwa przepełniona jest nadzieją, że Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie (por. antyfona na wejście), a wypływa ze szczerej miłości do tych, których kochaliśmy za życia i o których pamiętamy także po śmierci. Bo miłość potężniejsza jest niż śmierć i nigdy nie ustaje. Ufamy również, że kiedyś razem z wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy (kolekta). Ta właśnie nadzieja niech przenika dzisiaj nasze skupienie i naszą modlitwę.