loading

2022.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – TRZECIA MSZA

Chrystus jest „zwycięzcą śmierci, piekła i szatana”. To zwycięstwo odniósł nie dla siebie, ale dla nas i z myślą o nas. I chce dzielić się nim ze wszystkimi ludźmi. Oto wielka tajemnica miłości Boga do człowieka. Dlatego ośmielamy się z żywą wiarą wypowiedzieć słowa modlitwy mszalnej: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela (kolekta). I ufamy, że Bóg okaże swoje wielkie miłosierdzie i da im pełnię wiecznej radości (por. modlitwa po komunii).