loading

2022.11.03 – Czwartek 31 tygodnia zwykłego

Chrystus zachęca nas dzisiaj: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (aklamacja przed Ewangelią). Choć doskonale zna nas i wie, czego nam potrzeba, to jednak zachęca do tego, abyśmy otworzyli przed Nim nasze serca i wypowiedzieli nasze prośby. Nie obiecuje wprawdzie, że usunie przed nami wszelkie przeciwności, ale z całą mocą zapewnia, że wspólnie z nami stawi im czoła. Dlatego zachęceni tymi słowami ośmielamy się wołać: Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. Pośpiesz mi na pomoc, Panie, zbawienie moje (por. antyfona na wejście, Ps 38, 22-23).