loading

2022.11.04 – ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

Antyfona na wejście przypomina starotestamentową obietnicę Boga: Będę szukał moich owiec i ustanowię nad nimi pasterza, który je będzie prowadził (por. Ez 34, 23-24). Niewątpliwie takim „dobrym pasterzem” był wspominany dzisiaj w liturgii św. Karol Boromeusz – żyjący w XVI w. biskup Mediolanu. Wprowadził wizytację kanoniczną, aby być bliżej powierzonego sobie ludu i znać jego problemy i oczekiwania. Szczególnie zwracał uwagę na katechizację dzieci i młodzieży oraz formację kandydatów do kapłaństwa. Jest również autorem katechizmu. Starał się także zaradzić potrzebom ubogich i odrzuconych. Kiedy w mieście wybuchła zaraza, kazał otworzyć spichlerze i rozdać żywność ubogim. Wzorem Jezusa – Dobrego Pasterza – troszczył się więc zarówno o dusze, jak i ciała swoich diecezjan.