loading

2022.11.05 – Sobota 31 tygodnia zwykłego

W dzisiejszej kolekcie mszalnej prosimy Boga, aby dał nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które nam obiecuje. Słowo Boże zwraca naszą uwagę na jedną z takich przeszkód, jaką mogą być pieniądze. Przestroga Jezusa: Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! (Ewangelia), każe nam zrobić sobie rachunek sumienia z tego, czy dobra doczesne nie przesłaniają nam nieraz dobra wiecznego. Refren psalmu natomiast: Błogosławiony ten, kto służy Panu! nie pozostawia wątpliwości co do tego, że prawdziwe jest przysłowie: „Pieniądze szczęścia nie dają”, a trwałe szczęście można osiągnąć, jedynie wypełniając z radością przykazania Boże i chętnie dzieląc się z bliźnimi. A wówczas Bóg według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą naszą potrzebę (por. drugie czytanie)