loading

2022.11.07 – Poniedziałek 32 tygodnia zwykłego

Oto lud wierny, szukający Boga – powtarzamy dzisiaj w refrenie psalmu. Te słowa odnoszą się także do nas, gdyż uczestnicząc w liturgii, chcemy spotkać się z Bogiem. Psalmista stawia jednak fundamentalne pytanie: Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? (Ps 24, 3), by zaraz udzielić na nie odpowiedzi: Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom (Ps 24, 4). Tylko taki człowiek otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, swego Zbawcy (Ps 24, 5). Bo jak naucza Jezus: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8). Dbajmy więc, aby zawsze z czystym sercem zbliżać się do Boga.