loading

2022.11.08 – Wtorek 32 tygodnia zwykłego

Otwierająca liturgię Mszy św. antyfona na wejście jest inwokacją skierowaną ku Bogu: Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucho na moje wołanie (Ps 88, 3). A o co modlimy się i wołamy dziś do Boga? Prosimy Go: Oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie pełnić Twoją służbę (kolekta). Tę prośbę w naszym imieniu wypowie celebrans na początku Eucharystii. Ale powróci ona ponownie pod jej koniec, gdy usłyszymy słowa modlitwy kapłana: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa (embolizm). O to Cię, Panie, z całego serca prosimy

jest