loading

2022.11.09 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Świętujemy dzisiaj rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jako katedra papieża nosi tytuł „Matki i Głowy wszystkich kościołów miasta i świata”. To najważniejsza świątynia świata, symbol jedności wszystkich wierzących. Nie chodzi jednak wyłącznie o budynek, ale o to, co on wyraża. Każdy kościół budynek jest bowiem symbolem Kościoła wspólnoty. Na ten wymiar duchowy zwracają uwagę teksty mszalne. Jak świątynia, nazywana kościołem, jest zbudowana z wielu kamieni i tworzy jeden budynek będący Domem Boga oraz zapowiada Niebieskie Jeruzalem, tak gromadząca się w niej wspólnota wierzących, nazywana Kościołem, składa się z żywych i wybranych kamieni i tworzy jeden lud, pośród którego jest obecny Bóg, i jest zapowiedzią wspólnoty zbawionych w niebie.