loading

2022.11.10 – ŚW. LEONA WIELKIEGO

Wspominanemu dzisiaj w liturgii papieżowi Leonowi Wielkiemu zawdzięczamy przekonanie zawarte w słowach odnoszących się do Jezusa Chrystusa: „Ty łączysz w jednej osobie dwie natury różne sobie”. Nauka o „dwóch naturach, obu niezmiennych i nieprzemieszczalnych, ale także nierozdwojonych i nierozdzielnych, tworzących jedną osobę” została przyjęta na Soborze Chalcedońskim (451 r.) przez aklamację. Z zachowanych dokumentów wiemy, że klarowny i przekonujący wykład tej prawdy wiary wygłoszony przez papieża Leona wszyscy zebrani zatwierdzili okrzykiem: „Piotr przemówił przez usta Leona!”. Wspominając świętego i wielkiego papieża Leona, otoczmy modlitwą obecnego następcę św. Piotra. Przyjmujmy też z wiarą jego nauczanie i żyjmy nim na co dzień.