loading

2022.11.11 – ŚW. MARCINA Z TOURS

Receptę na udane życie i szczęśliwą wieczność przynosi nam dzisiaj psalm responsoryjny: Błogosławieni słuchający Pana! Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia i szukają Go całym sercem. (Ps 119, 1-2). Te zachęty wziął sobie do serca św. Marcin – pierwszy wyznawca zaliczony w poczet świętych Kościoła. Pokazał swoim życiem, że niekoniecznie trzeba ponieść śmierć męczeńską, by zyskać uznanie w oczach Boga oraz stać się wzorem dla ludzi. Chwałę nieba można równie dobrze zdobyć codziennym praktykowaniem miłości polegającej na wierności przykazaniom oraz okazywaniu miłosierdzia (por. antyfona na komunię). Naśladujmy patrona dnia dzisiejszego, aby dobrym życiem rozsławiać Ojczyznę ziemską i dążyć do niebieskiej.