loading

2022.11.12 – ŚW. JOZAFATA

Pochodzący z rodziny prawosławnej św. Jozafat Kuncewicz nie mógł pogodzić się z rozłamem powstałym pięć wieków wcześniej (w 1054 r.). Wciąż wracał myślą do słów modlitwy Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy: Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś (antyfona na komunię). Nadzieję na ponowne zjednoczenie Kościoła katolickiego i prawosławnego widział Jozafat w unii brzeskiej zawartej w 1596 r., której stał się gorliwym propagatorem i obrońcą. Ta bezkompromisowość biskupa doprowadziła go ostatecznie do męczeństwa. Wspominając życie i śmierć św. Jozafata, uczmy się od niego bycia apostołami jedności w tak bardzo podzielonym dzisiaj świecie.

jest