loading

2022.11.13 – 33 NIEDZIELA ZWYKŁA

W dzisiejszych modlitwach mszalnych powtarza się prośba, abyśmy znajdowali radość w służbie Bożej (por. kolekta) oraz gorliwie ją pełnili (por. modlitwa nad darami). Tylko wierne oddanie się Stwórcy wszelkiego dobra (por. kolekta) pozwala już tu, na ziemi, cieszyć się bliskością Pana, a kiedyś osiągnąć szczęśliwą wieczność (por. modlitwa nad darami), czyli szczęście trwałe i pełne (por. kolekta). Tylko ten, kto w ziemskim życiu powtarza za psalmistą: Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, w Panu Bogu pokładać nadzieję (antyfona na komunię, por. Ps 73, 28), będzie czerpał radość z przebywania z Bogiem na wieki.