loading

2022.11.14 – Poniedziałek 33 tygodnia zwykłego

Antyfona na wejście przywołuje deklarację Boga: Pan mówi: Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham (por. Jr 29, 12). Wtóruje jej antyfona na komunię, która przypomina nam zapewnienie Jezusa: Zaprawdę, powiadam wam: Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie, a to się wam stanie! (Mk 11, 23-24). Dowodem prawdziwości tych obietnic jest odczytywana dziś Ewangelia o uzdrowieniu niewidomego żebraka w Jerychu. Uzdrowiony słyszy: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła (Łk 18, 42). Warto, stając dziś przed Panem, pomyśleć teraz: O co dzisiaj chcę prosić Boga? Czy czynię to z prawdziwą wiarą?