loading

2022.11.16 – Środa 33 tygodnia zwykłego

Bóg wszechmogący jest po trzykroć Święty – brzmi refren śpiewanego dzisiaj psalmu. A słowa kolejnych jego wersetów zapraszają nas do wspólnego uwielbiania Boga: Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie! Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego! Wszystko, co żyje, niech chwali Pana! (Ps 150, 1-2). Nasz hymn dziękczynienia i uwielbienia: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej! Hosanna na wysokości! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! Hosanna na wysokości! śpiewany w świątyni łączy się z hymnem wdzięczności śpiewanym przez zbawionych w niebie: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi! (Ap 4,8b). Odpowiedzmy zatem na zaproszenie: Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana! (Ps 150, 6).

jest