loading

2022.11.17 – ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ

Święci nas zachwycają, inspirują, motywują, zawstydzają. Nie inaczej jest z patronką dnia dzisiejszego – św. Elżbietą Węgierską. Zachwyca nas tym, że gorliwie czciła Boga i służyła Jego ludowi z ogromną miłością (por. modlitwa po komunii). Inspiruje nas, abyśmy i my także wytrwale służyli potrzebującym i cierpiącym (por. kolekta). Motywuje nas, abyśmy poważnie potraktowali słowa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (antyfona na wejście, por. Mt 25, 40). Zawstydza nas, gdyż dzięki łasce Bożej w każdym ubogim widziała i czciła Chrystusa (por. kolekta). Niech przykład św. Elżbiety utwierdza nas w miłości do Boga (por. modlitwa nad darami) oraz we wzajemnej miłości (por. antyfona na komunię).

jest