loading

2022.11.18 – BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

Błogosławiona Karolina cieszy się chwałą nieba,
zgodnie z obietnicą Pana: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. (Mt 5, 8). Jej bohaterska walka stoczona w obronie dziewictwa jest zachętą dla każdego z nas do podjęcia walki o czystość
myśli, słów i uczynków. Jak to zrobić? Podpowiedź znajdziemy w kolekcie mszalnej: aby wytrwać w czystości
potrzeba modlitwy i pracy nad sobą. Módlmy się więc
o łaskę czystego serca, tak byśmy na ziemi naśladowali cnoty Karoliny, a kiedyś razem z nią radowali się
wieczną chwałą
(por. kolekta). Podejmujmy pracę nad
sobą, unikając okazji do grzechu, przystępując regularnie
do spowiedzi i systematycznie przyjmując Najświętszy
Sakrament, abyśmy nim umocnieni mężnie pokonywali wszelkie pokusy i osiągnęli wieczną chwałę (por. modlitwa po komunii).