loading

2022.11.21 – OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Maryja jako dziecko – zgodnie ze starożytną tradycją poświadczoną przez apokryfy – została przez swoich rodziców Joachima i Annę ofiarowana Bogu. Rozpoczęła się Jej posługa w świątyni jerozolimskiej. Stała się tym samym „Służebnicą Pańską”. Po latach już sama świadomie i dobrowolnie – jak poświadcza Ewangelia według św. Łukasza – potwierdziła tę decyzję swoich rodziców. Jako prawdziwa „Służebnica Pańska” stała się Matką Syna Bożego. Tym samym zaprasza i nas – ofiarowanych Bogu w dniu, gdy nasi rodzice przynieśli nas do świątyni i poprosili w naszym imieniu o chrzest – abyśmy świadomie i dobrowolnie potwierdzali tę decyzję. Uczyniliśmy to, przyjmując sakrament bierzmowania, ale możemy i powinniśmy to czynić każdego dnia, będąc wiernymi zobowiązaniom płynącym z przyjętego sakramentu.

jest