loading

2022.11.22 – ŚW. CECYLII

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia! (Ap 2, 10c) – to napomnienie wzięła sobie do serca patronka dnia – św. Cecylia, dziewica i męczennica. Raz złożonemu w młodości ślubowi dziewictwa pozostała dozgonnie wierna. Nie pomogły prośby ani groźby. Nawet w obliczu śmierci nie złamała danego słowa. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia! – to napomnienie zawarte w dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią kieruje Bóg także do każdego z nas. Wierność – choć tak bardzo dzisiaj niemodna – jest bardzo wielką wartością. Wierność małżeńska i zakonna, wierność przyrzeczeniu czy ślubowaniu, wierność danemu słowu czy złożonej obietnicy. Każda. Bądźmy wierni, nawet jeśli jest to trudne. Bądźmy wierni, nawet jeśli nas to dużo kosztuje. Bądźmy wierni, a Bóg dotrzyma danego nam słowa i da nam wieniec życia.

jest