loading

2022.11.24 – ŚWIĘTYCH ANDRZEJA DUNG-LACA, PREZBITERA, I TOWARZYSZY

Na męczennikach wietnamskich, którzy zostali zamordowani z powodu wyznawanej wiary, spełniło się błogosławieństwo Chrystusa: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (antyfona na komunię, por. Mt 5, 10). Są szczęśliwi, gdyż przez męczeńską śmierć weszli do nieba. Każde wspomnienie męczenników – i tych starożytnych, i tych bardziej nam współczesnych – jest dla nas pokrzepieniem oraz zachętą, abyśmy czcząc ich bohaterską śmierć, sami ich naśladowali, będąc wśród przeciwności naszego życia wierni Bogu (por. modlitwa nad darami). To posłuszeństwo jest Bogu milsze niż wszelka ofiara (por. Oz 6, 6). Realizując je, zdobywamy zasługi, by otrzymać wieczną nagrodę obiecaną wytrwałym (modlitwa po komunii).