loading

2022.11.25 – Piątek 34 tygodnia zwykłego

W ostatnich dniach i tygodniach często rozważamy o sprawach eschatologicznych. Końcowe dni roku liturgicznego przenoszą nas bowiem ku końcowym dniom istnienia świata. Opisy wojen, katastrof, klęsk żywiołowych oraz zapowiedź sądu i kary mogą budzić przerażenie. Tymczasem zamysł Chrystusa i Kościoła jest zupełnie inny. Zawiera się on w aklamacji przed Ewangelią, która powtarzała się kilkukrotnie w ostatnich dniach: Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie (Łk 21, 28). Bóg nie chce wzbudzać w nas przerażenia, lecz miłość i zaufanie. Pan Bóg ogłasza pokój ludowi i świętym swoim, którzy zwracają się ku Niemu swym sercem – zapewnia nas antyfona na wejście (por. Ps 85, 9). Niech rozważane słowo pomaga nam coraz bardziej jednoczyć się z Bogiem, Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8, 31b)