loading

2022.11.26 – Sobota 34 tygodnia zwykłego

W ostatnim dniu roku liturgicznego słyszymy zapewnienie Chrystusa: Przyjdę niebawem (Ap 22, 7a) oraz: Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (antyfona na komunię, por. Mt 28, 10). Ten, który był, i który jest, i który przychodzi obdarza nas nieustannie łaską. Otrzymując ją, prośmy: Wszechmogący Boże, nie dopuść, abyśmy się odłączyli od Ciebie, skoro pozwalasz nam radować się udziałem w Boskich darach (modlitwa po komunii). Przeżywajmy jak najlepiej każdą Mszę Święta, bo ona jest zadatkiem i zapowiedzią przebywania z Bogiem na wieki.