loading

2022.11.28 – Poniedziałek 1 tygodnia Adwentu

Adwent to nie czas biernego czekania, ale czas czynnego przygotowania. Dlatego w kolekcie kapłan w naszym imieniu zanosi prośbę do Boga: Panie, nasz Boże, pomóż nam gorliwie się przygotować na przyjście Chrystusa, Twojego Syna. Na czym owo przygotowanie ma polegać? Na co powinniśmy w tym czasie zwrócić uwagę? Wczoraj była mowa o dobrych uczynkach, dzisiaj do tego dochodzi modlitwa. Wypełniajmy czas oczekiwania gorliwą modlitwą. Może trzeba zadbać, by ona w ogóle była? Może trzeba się postarać, by była nieco dłuższa? Może warto zwrócić uwagę nie tyle na jej ilość, ile jakość? Warto nad tym się dzisiaj zastanowić, aby gdy Chrystus przyjdzie i zapuka do naszych drzwi, zastał nas czuwających na modlitwie i z radością głoszących Jego chwałę (kolekta).