loading

2022.11.29 – Wtorek 1 tygodnia Adwentu

Piękna i wymowna jest dzisiejsza modlitwa po komunii: Posileni Pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże, spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne. Eucharystia ma otwierać nasze oczy i uzdalniać je do prawidłowego widzenia i oceniania rzeczywistości. W aklamacji przed Ewangelią usłyszymy: Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich. I gdy już Pan przyszedł do nas w Komunii, oświeca nasze oczy, aby mądrze oceniały dobra doczesne i miłowały wieczne (por. modlitwa po komunii). Mądrze oceniać dobra doczesne – to wielka sztuka. Miłować dobra wieczne – to też nie lada wyzwanie. Bez pomocy łaski Bożej to wręcz niemożliwe. Dlatego módlmy się i prośmy o tę umiejętność dla siebie i innych.