loading

2022.11.30 – ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

W działalności ewangelizacyjnej patrona dnia – św. Andrzeja – warto podkreślić pewien szczegół, prawdopodobnie pierwszą w życiu misję i to od razu zakończoną sukcesem. To wydarzenie, opisane w Ewangelii Jana, przypomina nam jedna z antyfon mszalnych: Andrzej powiedział do swojego brata, Szymona: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa (por. antyfona na komunię, J 1, 41-42). Ten lakoniczny opis zawiera wzorzec działalności duszpasterskiej dla nas wszystkich. Naszym zadaniem jest być świadkiem – tzn. mówić innym o naszym doświadczeniu spotkania z Jezusem. Ale równie ważne, a może nawet ważniejsze, jest przyprowadzenie ich do Jezusa, a więc pokazanie drogi do Niego. A zatem liczy się nie tylko teoria, lecz także praktyka; nie tylko słowo, lecz także czyny.