loading

2022.12.06 – Wtorek 2 tygodnia Adwentu

Czas świąt Bożego Narodzenia nawet niewierzącym kojarzy się z radością, uśmiechem, nadzwyczajną i niecodzienną życzliwością. Ale dzisiejsza kolekta uświadamia nam, którzy staramy się żyć codzienną liturgią, że także ta radość jest darem. Zdarza się bowiem bardzo często, że osoby samotne, cierpiące, które może w tym
czasie utraciły kogoś bliskiego, wcale nie będą z radością oczekiwać na czas świąt. Dlatego ponadczasowe są słowa proroka Izajasza, aby pocieszać lud należący do Boga, czyli każdego zasmuconego i zatrwożonego. I aby być zwiastunem pokoju dla tych, którym zagubienie zasłoni radość oczekiwania. Tak jak czczony dziś szczególnie święty biskup Mikołaj.

jest