loading

2022.12.07 – ŚW. AMBROŻEGO

W adwentowej drodze towarzyszą nam święci
wielkich formatów. Dziś jeden z nich, sam św. Ambroży, biskup i doktor Kościoła. Zasłużył na wywyższenie
dzięki gorliwej obronie wiary katolickiej nie tylko przez
nauczanie, ale także przez swoją niezłomną postawę
i przykład, jaki dawał wiernym. Dziś powiedzielibyśmy, że był młodym człowiekiem, zmarł w wieku 57 lat, ale
dzięki temu, że zaufał Panu, do końca gorliwie biegł pomimo jarzma posługi biskupiej tak niełatwej w czasach
konfliktów z arianami. Niech wyprasza nam dar światła Ducha Świętego, abyśmy mieli odwagę być zawsze
wiernymi zobowiązaniom naszej wiary.