loading

2022.12.13 – ŚW. ŁUCJI

Czasem może nam się wydawać, że święci żyjący w pierwszych wiekach są zbyt odlegli, abyśmy mogli zaczerpnąć z ich pobożności i życia oddanego Bogu. Tymczasem świętość nie ma daty ważności. Ona się nie dewaluuje. Jak Bóg jest zawsze ponadczasowa i jest powołaniem nas wszystkich, bez względu na styl życia, pochodzenie czy nawet wyznawaną wiarę. Wystarczy żyć zgodnie ze swoim powołaniem i w Bogu i tylko w Nim szukać światła na swoją życiową drogę. Radykalizm, jakim wykazała się św. Łucja, może nas trochę odstraszać od drogi świętości, ale pamiętajmy o tym, że na każdego z nas przypada inna jej miara. Święta Łucja doskonale, ale nie bez cierpienia, odnalazła swoją.