loading

2022.12.14 – ŚW. JANA OD KRZYŻA

Święty Jan od Krzyża być może pasowałby nam bardziej jako patron drogi wielkopostnej niż adwentowej, ale jednak w jego życiu miały bardzo głębokie odzwierciedlenie słowa, które dziś usłyszmy w liturgii: A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie. Był to święty, którego utożsamiamy z krzyżem z racji jego duchowości, ale także samego życia, które nie oszczędziło mu cierpienia. On, tak jak św. Jan Chrzciciel, na pewno nie przewidział, że po jego śmierci jego słowa będę wskazywać drogę do jedynego Boga, że jeszcze przez wiele pokoleń przynosić będą owoc świętości. To ważna wskazówka dla nas, abyśmy popatrzyli na nasz wysiłek nawrócenia nie jako obowiązek, ale zaproszenie do bycia przykładem dla innych, żyjących obok nas, naszych bliskich.