loading

2022.12.16 – Piątek 3 tygodnia Adwentu

Możemy być szczęśliwi, że będąc członkami Kościoła, mamy nieustanny dostęp do sakramentów świętych. Nawet jeśli oczekujemy narodzenia Jezusa, to wiemy, że jest On Bogiem z nami, Emmanuelem, obecnym od czasów Jana Chrzciciela. Ale jednak pomimo upływu czasu popadamy w te same słabości co ludzie z czasów tego wielkiego proroka i nasze serce staje się nieczułe i zamknięte na łaskę Bożą. Dziś może to się wyrażać chociażby przesadnym przeżywaniem przygotowań do Bożego Narodzenia tylko w sposób zewnętrzny. Dlatego Bóg na drodze adwentowego przygotowania wciąż nam towarzyszy w eucharystycznej obecności, a Jego łaska nas uprzedza. Ważne, aby umieć odczytać Jego działanie dla każdego z nas przez słowo Pisma św., sakrament pojednania i pokuty lub być może inne osoby.

jest