loading

2022.12.17 – Sobota 17 grudnia

Szczególne, te najbliższe dni poprzedzające Boże Narodzenie w naszej liturgii charakteryzują tzw. Wielkie Antyfony. Ich teksty znajdziemy zawsze w śpiewie przed Ewangelią. Zostały także opracowane melodie do poszczególnych antyfon, tak aby wybrzmiały one w tym okresie jeszcze bardziej wyjątkowo, bo uświadamiają nam wielkość Boga. Radość, jaka jest ukazana w oczekiwaniu na Zbawiciela, ukazuje, jak wielkie dary przynosi nam Bóg: daje nam swojego własnego Syna, który staje się człowiekiem, aby dać nam udział w swoim Boskim życiu. To ogromna łaska i wyraz wielkiej Bożej mądrości, że przez wiarę możemy być włączeni w historię życia Jezusa i historię zbawienia.