loading

2022.12.18 – 4 NIEDZIELA ADWENTU

Kolejna niedziela, która zbliża nas do wydarzeń tak bardzo znanych, a jednocześnie każdego roku tak bardzo oczekiwanych. Tajemnica narodzenia Boga, tajemnica, bo ile byśmy nie zgłębiali dzieł zbawienia, to i tak Bóg jedynie może nam objawić pełnię prawdy. Dziś modlitwa kolekty przywołuje nam na pamięć naszą codzienną modlitwę Anioł Pański. Być może warto przez pryzmat właśnie tej modlitwy spojrzeć na liturgię słowa i dostrzec, jak Bóg przez wieki prowadził ludzi do wydarzenia, które zmieniło dzieje świata. W tej tak bardzo znanej modlitwie zawiera się cała tajemnica Zbawienia, cały kerygmat, czyli te prawdy, które dla nas wierzących w Chrystusa stanowią podstawę naszej drogi chrześcijańskiej.