loading

2022.12.22 – Czwartek 22 grudnia

Wydaje nam się czasem, że Bóg przez swoje pozorne milczenie w naszym życiu objawia swoją niemoc. Nie mamy cierpliwości czasem prosić wytrwale jak Anna, matka proroka Samuela, o dary, które wydają się w zasięgu naszych możliwości. A jednak Bóg jest Królem chwały, On wybawia nas spod panowania grzechu i śmierci. Czy jesteśmy tego świadomi? Od śmierci! A więc czym wobec tego są wszelkie trudności i problemy naszej doczesności? Nasze życie jest darem od Boga i znajdzie swoje wypełnienie tylko wtedy, gdy będziemy tak żyli, jak byśmy całkowicie należeli do Niego, bez względu na nasz stan czy jako kapłan, siostra zakonna czy osoba świecka, dziecko czy starzec. W tych dniach kończących nasze przygotowanie do świąt zobaczmy, jak wiele otrzymaliśmy od Boga i złączmy nasze dziękczynienie z pieśnią Maryi.