loading

2022.12.26 – ŚW. SZCZEPANA

Czas kontemplowania tajemnicy narodzenia Syna Bożego usposabia nas do zrozumienia, że dzieło zbawienia zaczyna się i kończy głoszeniem chwały Bożej. Widzimy aniołów śpiewających na chwałę Nowonarodzonego Jezusa, ale za chwilę widzimy św. Szczepana, o którym napisze Łukasz w Dziejach Apostolskich, że miał oblicze jakby anioła. Historia zbawienia nie jest jedynie miłą, radosną opowieścią o Jezusie działającym cuda. Jeśli narodzenie Boga jako człowieka, wodrzuceniu mieszkańców Betlejem, w strachu Heroda, nie pomoże nam zrozumieć, że Bóg złożył ofarę za nas, to wspomnienie św. Szczepana być może uświadomi nam, że będąc chrześcijanami, jesteśmy powołani do radykalizmu głoszenia chwały i przebaczania naszym nieprzyjaciołom.

jest