loading

2022.12.28 – ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW

Zadziwiać nas może nazywanie zamordowanych na polecenie Heroda dzieci męczennikami. Przecież umierały nieświadome, bez słów wyznania wiary w Chrystusa. A jednak ich życie zostało zabrane właśnie ze względu na Niego. Ich życie określa bardzo wyraźnie wymiar chrześcijańskiego męczeństwa. To Jezus miał umrzeć. Herod chciał się pozbyć dziecka, które według proroctw miało zająć jego miejsce. Jak fałszywe spojrzenie na nasze życie daje nam lęk i pokusa władzy, pychy. Nasze życie kiedyś się zakończy. Tak jak świętych Młodzianków, ale i tak jak życie Heroda. Tylko czy nasza śmierć wysłuży nam łaskę towarzyszenia Barankowi?

jest