loading

2023.01.01 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Obchodzimy dziś uroczystość Maryi, którą nazywamy Bożą Rodzicielką. Ten przedziwny tytuł nadał Jej sobór w Efezie w 431 r., uroczyście potwierdzając wiarę Kościoła i ogłaszając, że Syn Boży tak bardzo zjednoczył się z ludzką naturą, iż Maryja nie jest tylko matką człowieka – Jezusa, lecz matką wcielonego Boga. Ona daje nam Boga, jest bramą, przez którą przychodzi On do nas i do świata. Ona jest tą, przez którą otrzymujemy Chrystusa – Dawcę życia wiecznego. Jej więc na początku nowego roku powierzamy nadchodzący czas, nasze troski i nadzieje, naszych bliskich i nas samych, prosząc, by wyjednała nam Boże błogosławieństwo.