loading

2023.01.02 – ŚWIĘTYCH BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU

Bazyli i Grzegorz spotkali się i zaprzyjaźnili podczas studiów w Atenach. Wzajemnie wspierali się zarówno w zdobywaniu wiedzy, jak i naśladowaniu Chrystusa. Obaj szukali Boga w ciszy i modlitwie, oddając się życiu monastycznemu, obaj – już jako biskupi – troszczyli się o zachowanie prawdziwej wiary, zwalczając rozmaite herezje oraz zgłębiając prawdę o Bogu Trójjedynym. Dziś pokazują nam, że Bóg nie jest obojętny na to, co i jak myślimy, gdyż właściwe poznanie Jego samego i Jego woli ma istotne znaczenie dla świętości życia. Poznanie prawdy wyraża się najpełniej w chrześcijańskiej miłości. Niech zatem wspomniani Biskupi wypraszają nam pragnienie głębszego poznania Boga i żarliwszej miłości do Niego.

jest