loading

2023.01.03 – Wtorek 3 stycznia

Dzisiejsza liturgia wprowadza nas głębiej w radosny klimat okresu Bożego Narodzenia. Jest to radość, która znajduje swe źródło w obecności Boga pośród nas oraz w dokonanym przez Niego odkupieniu. Chrystus przyszedł po to, abyśmy zostali zbawieni. Ta prosta prawda wiary staje dziś przed nami w całej swej mocyimówi nam, że zostaliśmy wyzwoleni z zepsucia grzechu, że jesteśmy nowym stworzeniem, że możemy oglądać swego Zbawiciela. Niech każda Eucharystia będzie naszym dziękczynieniem za to, że Bóg nas wyzwolił od zła i chce nas mieć blisko siebie, niech będzie nową pieśnią śpiewaną przez nowy lud swemu Panu. Niech On nam pozwoli naprawdę ucieszyć się z tego, że jesteśmy zbawieni i do Niego należymy.