loading

2023.01.04 – Środa 4 stycznia

Dzisiejsza liturgia mówi nam, że przychodzący do nas Chrystus jest światłem rozświetlającym mroki świata, niweczącym ciemności grzechu; jest Słowem, które wypowiada do nas Ojciec, mówiąc nam o swojej miłości. Byśmy mogli jednak to światło dostrzec, musimy prosić Boga, by ono rozbłysło w naszym sercu, byśmy potrafli je usłyszeć, zrozumieć i przyjąć Jego słowo, które dziś do nas kieruje. Przez nie przychodzi do nas On sam w swojej zbawczej mocy. Tylko bowiem jako zasłuchani w słowo Boże będziemy zdolni otworzyć nasze serca na przychodzącego w Eucharystii Chrystusa, a oświeceni Jego światłem będziemy mogli dostrzec Jego obecność. W tym świetle Eucharystia nie będzie zewnętrzną ceremonią, lecz wewnętrznym spotkaniem z Tym, który nas kocha.