loading

2023.01.05 – Czwartek 5 stycznia

W Eucharystii celebrujemy to, że Bóg dał nam swojego Syna, abyśmy mieli udział w Jego łasce, by nas przeprowadzić ze śmierci do życia. W Chrystusie jest zatem nasze życie, zdrowie i szczęście. On jest drogą, która prowadzi nas do tego, bo przez Niego Bóg daje nam siebie. Taka miłość domaga się wzajemności, odpowiedzi takiej miłości, która również jest darem z siebie. W Eucharystii dokonuje się więc święta wymiana, o której mówi dzisiejsza liturgia, wymiana przemieniająca i uświęcająca nas. Tego, kto zna nasze serce, prośmy więc o tę miłość, która pozwala się z Nim związać, i o wiarę, która pozwala dostrzec Jego przyjście do nas. Niech On przyjmie od nas nasze serce i zapali je swoją miłością, by ofara, jaką Mu składamy, mogła Mu się podobać.

jest