loading

2023.01.06 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

Jak w Boże Narodzenie wpatrujemy się w Boga, który stał się człowiekiem, tak w dzisiejszą uroczystość wraz z mędrcami ze Wschodu oddajemy boską cześć Dziecięciu narodzonemu w Betlejem i wyznajemy w nim Boga i naszego Pana. Kościół od swych początków patrzył na ten hołd złożony przez mędrców w perspektywie zakreślonej przez proroka Izajasza oraz Psalm 60. Dlatego w grocie pojawiają się również wielbłądy i dromadery. Stąd też Tradycja interpretuje mędrców jako królów pochodzących z trzech stron świata. Mędrcy symbolizują więc całą ludzkość, która zmierza do Chrystusa, a także ukazują nam człowieka, którego serce oczekuje na Zbawiciela i potrzebuje z Nim spotkania. Liturgia dzisiejsza mówi nam, że obecnie idziemy ku Bogu dzięki światłu wiary, by u celu ujrzeć Go twarzą w twarz.