loading

2023.01.08 – CHRZEST PAŃSKI

Dzisiejsze święto ukazuje nam Chrystusa, umiłowanego Syna Ojca, który wstępując w wody Jordanu, objawia nam tajemnicę nowego chrztu, dokonanego już w imię Trójcy Przenajświętszej. Ukazuje nam Chrystusa, który namaszczony Duchem Świętym zostaje posłany, by głosić Ewangelię. W naturalny sposób nasze myśli biegną dziś do naszego chrztu. Chcemy sobie uświadomić, że jesteśmy chrześcijanami, czyli tymi, którzy zostali zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Tu objawia się najgłębsza tajemnica chrztu: pomiędzy nami i Chrystusem zachodzi swoista wspólnota losu. Dla nas oznacza ona tyle, że umarliśmy dla świata i siebie, by być wyłącznie dla Boga. Modlimy się więc, aby Chrystus tak przemieniał nasze serca, byśmy coraz bardziej żyli tajemnicą naszego chrztu.