loading

2023.01.12 – Czwartek 1 tygodnia zwykłego

Spotykamy się na Eucharystii, by zasłuchać się w słowo Boże i doświadczyć pośród nas Jego obecności. Pragniemy wyznawać, że Chrystus, który nas gromadzi, jest naszym Bogiem i Panem, a my sami jesteśmy w Jego ręku jak owce, które znajdują się pod czujną opieką dobrego pasterza. Niech więc ten czas łaski, jakim jest Eucharystia, będzie czasem uwielbiania Boga za wielkie zbawcze dzieła, które uczynił dla nas i których nadal dokonuje w naszym życiu. Byśmy jednak mogli je zobaczyć, prośmy Go o wrażliwość serca, które będzie zdolne wyczuwać delikatny głos Boga. Ono pozwoli także nam poznać wolę Bożą, wypełniać ją w naszej codzienności i dostrzegać Go w spełnianych z wiarą zwykłych obowiązkach.