loading

2023.01.14 – Sobota 1 tygodnia zwykłego

Święta Teresa z Avilli mówiła, że modlić się oznacza przebywać z tym, o którym wiem, że mnie kocha. Przychodząc na Eucharystię, stajemy przed Bogiem, który nas kocha, a kiedy grzeszymy, daje nam swego Syna, przez którego okazuje nam miłosierdzie. Przed tym, który nas kocha i zna nasze serca, nie boimy się odsłonić swego serca, bo wiemy, że nie spotkamy się z potępieniem, ale doznamy Jego przebaczenia. Zaprośmy więc Chrystusa do swego serca, by je przemieniał, by się w nim rozgościł, by nas napełnił swoim światłem, które pozwoli nam dostrzec Jego miłość, docenić wielkość i mądrość Jego prawa i z radością pójść drogą, jaką nam ono wskazuje. Niech każda Eucharystia będzie ucztą, na której my grzesznicy ucieszymy się obecnością Zbawiciela i po której pójdziemy za Nim jak celnik Mateusz.

jest