loading

2023.01.15 – 2 NIEDZIELA ZWYKŁA

Eucharystia jest ofarą, jaką Chrystus Sługa składa za nas swemu Ojcu. Kościół przypomina jednak nam, uczestniczącym w Eucharystii o tym, że Bóg i od nas oczekuje ofary. Nie jest ona jednak taka jak starotestamentalne całopalenia i ofary ze zwierząt, ponieważ Bóg pragnie naszego serca. Ono, płonące miłością i wzniesione w górę, do czego jesteśmy wzywani podczas liturgii, jest prawdziwą ofarą, miłą Bogu. On oczekuje naszego serca, które we wszystkim pełni Jego wolę. Na tym polega prawdziwa służba Boża i takim jest autentyczny sługa Pański. Prośmy więc Pana, by udzielał nam Ducha Świętego, byśmy potrafli kochać Go całym sercem i służyć Mu całym życiem, świadcząc w ten sposób o Jego miłości do nas.

jest