loading

2023.01.16 – Poniedzialek 2 tygodnia zwykłego

Kościół naucza, że Eucharystia jest zarazem ucztą i ofarą. Dzisiejsza liturgia mówi o tych dwóch wymiarach, które łączy Chrystus – Arcykapłan. On składa Ojcu ofarę z samego siebie i sam nią jest. Ta ofara staje się naszym pokarmem, do spożywania którego jesteśmy przez Chrystusa wezwani. Spożywać ofarę, jaką jest sam Chrystus, który oddaje za nas swoje życie, jest czymś wielkim, ale i wielce zobowiązującym. Jest zaproszeniem do zażyłej bliskości z Bogiem, do której możemy dojść przez ofarę Chrystusa, ale także zobowiązaniem do tego, by oddać Mu to samo, czyli samych siebie. Nieskończona miłość zawarta w oferze Chrystusa domaga się wzajemności, dla której właściwą odpowiedzią, choć niedoskonałą, może być tylko ofarowanie siebie. Takim jest godne uczestnictwo we Mszy Świętej.