loading

2023.01.18 – Środa 2 tygodnia zwykłego

Liturgia ukazuje nam Chrystusa Kapłana, który głosi Ewangelię, leczy nasze choroby i dźwiga nasze słabości. On jest bowiem blisko człowieka, zwłaszcza tego, który potrzebuje Jego miłosierdzia i przychodzi do Niego po łaskę. On nigdy nie odwraca się od skruszonych grzeszników ufających Jego dobroci, bo przyszedł po to, by ocalać i wyświadczać dobro, a nie potępiać. Prośmy Go w tej Eucharystii, by udzielał nam swego Ducha miłości, byśmy mogli rozpoznawać Jego miłość i udzielane nam łaski, byśmy uwierzyli, że On nas kocha, oraz okazywali się miłosiernymi wobec naszych braci, których spotykamy na drogach naszego życia. Niech to spotkanie z Nim będzie dla nas czasem uczenia się tego, jak być dobrym dla wszystkich na Jego wzór.